KALLID KLIENDID! ADELAIS ÕIGUSABI EI OSUTA AJUTISELT ÕIGUSABI TEENUST! VABANDAME EBAMUGAVUSTE PÄRAST!!

 

Peamised õigusvaldkonnad, millega tegeleme:

Tööõigus

Võlaõigus

Asjaõigus

Perekonnaõigus

Pärimisõigus

Tarbijaõigus

Äriõigus

Isikuandmete kaitse

Aitame Teid ka vajadusel teistes tsiviilõiguslikes küsimustes. Adelais Õigusabi ei paku õigusteenust karistusõiguses!

 

TASUTA ÕIGUSABI

Esmane õigusabi (päring), mis ei vaja lisaks dokumentidega tutvumist, on kliendile täiesti tasuta. Ühtlasi on 30 minuti ulatuses õigusalast konsultatsiooni tasuta, kui edasine töö tellitakse meie õigusabilt!

Tasuta õigusabi ja lisainfo saamiseks võtke palun ühendust.

ÕIGUSALANE KONSULTATSIOON 

Vastavalt kokkuleppele on võimalus Adelais Õigusabi juristidega kohtuda ka kliendile sobilikus kohas, kuhu jurist ise kohale sõidab. Adelais Õigusabi pakub konsultatsiooni, lihtsamate juhtumite korral, ka e-kirja ning Skype vahendusel. Lihtsamate küsimuste korral anname nõu ka telefoni vahendusel. Kuid konsultatsiooni andmiseks sidevahendi abil, eelistame siiski Skype või e-kirja. 

Õigusalase konsultatsiooni saamiseks kokkusaamise või Skype näol on vajalik eelregistreerimine. Eelregistreerimiseta on Adelais Õigusabil õigus jätta klient teenindamata. Telefoni vahendusel püüame võimalikult operatiivselt reageerida, kuid palume olla mõistvad, kui sidevahendite kaudu ei saa me Teile koheselt vastata.

Juriidilist konsultatsiooni pakume nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.

TEADMISEKS!: Skype konsultatsiooni eelduseks on
Skype tarkvara olemasolu Teie arvutis ning püsiv internetiühendus. Juhul, kui Teil puudub Skype tarkvara, saate selle alla laadida SIIT.

**2017. aastal ei paku me telefoni või Skype vahendusel õigusabi. Vabandame!

ÕIGUSALASTE DOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Koostame erinevaid juriidilisi dokumente. Sealhulgas vaatame üle Teie enda poolt juba koostatud dokumendid, anname hinnangu ja vastavalt vajadusele ning soovile aitame neid parandada.

Lepingud, tööleping, juhendid, avaldused, nõudeavaldused, pöördumised, kompromissid, pretensioonid, maksegraafikud, hagiavaldus, vastus hagiavaldusele, töövaidlus, ülesütlemisavaldus, hoiatused, üürileping, elatisnõue, ostu-müügileping, arvamus, hinnang, volikiri jne

KLIENDI ESINDAMINE

Adelais Õigusabi pakub esindamist kohtuväliselt, vaidlusorganites. Seega saab Adelais Õigusabi  abiks olla läbirääkimistel ning erinevate probleemide lahendamisel, näiteks võlausaldaja ja võlgniku või üürileandja ja üürniku vahelistes küsimustes.

Adelais Õigusabi pakub esindamist ka  töövaidluskomisjonis.

Milleks mulle esindaja?

Tihti on eduka läbirääkimise puuduseks poolte omavaheline tüli ning eelarvamused, mida saab vältida nimelt kolmanda osapoole kaasamisega. Praktika on näidanud, et kui võetakse omale probleemses situatsioonis jurist, on see suureks teguriks eduka läbirääkimise saavutamiseks. Lisaks on juristi esindajaks palkamine positiivne ka põhjusel, et jurist näeb olukorda kolmandast vaatenurgast, õigusaktidest lähtuvalt ning suudab anda objektiivse seisukoha.

 


 

Palun sisestage nimi
Palun sisestage telefoninumber
Palun sisestage e-maili aadress E-maili aadress ei ole korrektne
Palu sisestage teade