Adelais Õigusabi on loodud 2015. aasta kevadel sooviga tuua Viljandimaa õigusmaastikule uus, kaasaegne, lojaalne ning kvaliteetset teenust pakkuv õigusbüroo. Õigusabi eesmärgiks on aidata nii eraisikuid kui juriidilisi isikuid, eelkõige igapäevastes õigusküsimustes. Sellest tulenevalt on ka Adelais Õigusbüroo hinnakiri soodsam kui ühelgi teisel õigusabi pakkuval ettevõttel Viljandimaal. Kõigil on õigus oma õigusi kaitsta ning antud õigus ei tohiks jääda ainuüksi finantsiliste vahendite puudumise või õigusbüroo kauguse tõttu kättesaamatuks.

 Adelais Õigusabi lähtub õigusteenuse osutamisel personaalsest lähenemisest, iga klient on meie jaoks oluline ja oma juhtumiga erinev. Mis tähendab, et Adelais Õigusabi ei võta ühtegi juhtumit kui iseenesestmõistetavat probleemi. Teeme pidevalt koostööd kliendiga, et kõik laheneks just kliendi soovidele vastavalt. Selle tõttu oleme loonud kliendi jaoks soodsad lahendused pöördumaks õigusabi poole – meiega on võimalik kontakteeruda lisaks e-kirjale ja telefonile ka Skype vahendusel! Skype on kliendile ideaalne võimalus hoida juristiga kontakti ning juhtumil silma peal, olenemata kus klient ise parasjagu viibib. Meile teadaolevalt ei paku Skype teenust hetkel mitte ükski Viljandimaa õigusbüroo, seega oleme antud turul uudsed ja kaasaegsed. Lisaks Skype teenusele, oleme igati valmis tulema kliendi juurde, vastavalt kokkulepele, ise kohale.  

Ükski probleem ei ole lahendamatu, kuid oluliseks aspektiks on probleemiga tegelemine juba eos! Mida kiiremini toimub juristi poole pöördumine, seda suurem on tõenäosus ka jõuda kiiremini lõpliku lahenduseni, sealhulgas võimalikult väikeste kuludega, nii ajaliselt kui finantsiliselt.

Kuigi ettevõte on noor, omame juba kindlaid püsikliente nii edukate ettevõtete kui ka eraisikute näol!

Adelais Õigusabi pakub oma klientidele parimaid tulemuslikke lahendusi, kiiret ning kvaliteetset õigusabi!

 

Palun sisestage nimi
Palun sisestage telefoninumber
Palun sisestage e-maili aadress E-maili aadress ei ole korrektne
Palu sisestage teade